top of page

Warsztaty samochodowe

Uszkodzenie silnika spowodowane niewłaściwym montażem instalacji gazowej może narazić warsztat na spore kłopoty finansowe. Ochronę przed ryzykiem ewentualnych roszczeń zapewnia odpowiednia polisa. 

 

Oferta PZU SA pozwala na dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb każdego przedsiębiorcy, w tym właściciela warsztatu samochodowego. Jest to możliwe na przykład w ramach kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA, obejmującego takie ubezpieczenia jak: ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, sprzętu elektronicznego, mienia w transporcie oraz odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie assistance. Analiza ryzyk związanych z działalnością warsztatu powinna zawsze być punktem wyjścia do konstrukcji kompleksowego programu ubezpieczenia danej placówki. Właściciel warsztatu wybierając odpowiednio wchodzące w skład pakietu ubezpieczenia może zapewnić sobie podstawową ochronę na wypadek zdarzeń losowych istotnych dla tego rodzaju działalności gospodarczej.

 

Odpowiedzialność wynika z dodatkowej klauzuli OC zakładu naprawy pojazdów. Można ją wykupić w ramach pakietu PZU Doradca. Klauzula ta obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone w pojazdach powierzonych w celu ich naprawy, przeglądu gwarancyjnego, technicznego, zmiany opon, mycia lub czyszczenia. Powinien ją mieć każdy warsztat samochodowy.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem warsztatu samochodowego, skontaktuj się z naszym biurem.

bottom of page