top of page

Budynki komercyjne

Budynki apartamentowe

Polisa Business Owner (BOP) dla budynków mieszkalnych:

  • zapewni Ci pokrycie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ekspozycji

  • będzie chronić Cię od strat finansowych, szkód i przerw w działalności, które mogą powstać w wyniku nieprzewidzianych sytuacji, w tym kradzieży, katastrofy, uszkodzenia, czy pozwu sądowego

 

Nieruchomości komercyjne

 

Ubezpieczenie własności komercyjnej przeznaczone jest do ochrony:

  • Twojego budynku lub biura,

  • przedmiotów znajdujących się na posesji,

  • przedmiotów znajdujących się na zewnątrz budynku (np. neony, banery),

  • architekturty i ogrodzenia,

  • dodatkowych konstrukcji.

 

Budynki w trakcie budowy

 

Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje budynek, który jest w trakcie budowy

  • może dotyczyć samej struktury budynku 

  • materiałów, które mają zostać zainstalowane lub przetransportowane do miejsca pracy.

 

Budynki niezamieszkałe

 

Dom jest niezamieszkały, jeżeli nie zawiera wystarczającej ilości mebli, które pozwoliłyby swobodnie w nim zamieszkać lub gdy nie ma lokatorów i żadnych rzeczy do nich należących. Pokrycie ubezpieczenia jest ograniczone, dlatego jeżeli jesteś zainteresowany tym typem ubezpieczenia, powinieneś porozmawiać z jednym z naszych agentów.

bottom of page