Budynki apartamentowe, komercyjne, w trakcie budowy, niezamieszkałe

Budynki apartamentowe

 

Ubezpieczenie budynku wielo apartamentowego różni się znacząco od ubezpieczeń innych nieruchomości. Jako właściciel takiego budynku musisz wiedzieć, że lokatorzy będą polegać na Tobie w czasie kryzysu. Umiejętność szybkiej naprawy usterek w nieruchomości mieszkalnej jest bardzo ważna.

Polisa Business Owner (BOP) dla budynków mieszkalnych zapewni Ci pokrycie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ekspozycji, które są związane z wieloma budynkami mieszkalnymi. Ta polisa będzie chronić Cię od strat finansowych, szkód i przerw w działalności, które mogą powstać w wyniku nieprzewidzianych sytuacji, w tym kradzieży, katastrofy, uszkodzenia, czy pozwu sądowego.

 

Nieruchomości komercyjne

 

Jeśli chodzi o zabezpieczenie przyszłości firmy, ubezpieczenie nieruchomości komercyjnej może być tym najważniejszym.

 

Ubezpieczenie własności komercyjnej przeznaczone jest do ochrony:

Twojego budynku lub biura,

przedmiotów znajdujących się na posesji,

przedmiotów znajdujących się na zewnątrz budynku (np. neony, banery),

architekturty i ogrodzenia,

dodatkowych konstrukcji.

 

Budynki w trakcie budowy

 

Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje budynek, który jest w trakcie budowy. Może dotyczyć samej struktury budynku lub materiałów, które mają zostać zainstalowane lub przetransportowane do miejsca pracy.

 

Oto ważne informacje, które powinieneś wiedzieć o tej polisie ubezpieczeniowej:

  • ubezpieczenie nie obejmuje własności innych,

  • podwykonawcy muszą posiadać własne ubezpieczenie,

  • ubezpieczenie nie obejmuje narzędzi i sprzętu,

  • ubezpieczenie nie pokrywa odpowiedzialności cywilnej,

  • nie obejmuje wypadków w miejscu pracy,

  • zazwyczaj ubezpieczenie kończy się, gdy budynek jest ukończony lub zajęty,

  • polisa nie przewiduje zwrotu zapłaconych pieniędzy w wypadku przerwania budowy.

 

Budynki niezamieszkałe

 

Dom jest niezamieszkały, jeżeli nie zawiera wystarczającej ilości mebli, które pozwoliłyby swobodnie w nim zamieszkać lub gdy nie ma lokatorów i żadnych rzeczy do nich należących.

Ubezpieczenie niezamieszkałego domu często można spłacać miesięcznie. Pokrycie ubezpieczenia jest ograniczone, dlatego jeżeli jesteś zainteresowany tym typem ubezpieczenia, powinieneś porozmawiać z jednym z naszych agentów.

 

Nasz numer kontaktowy to: 773-777-1040