top of page

Serwisy sprzątające

Jeżeli zamierzasz oferować swoje usługi innym jako dozorca, pokojówka, lub zajmujesz się sprzątaniem ulic, możesz zostać narażony na duże nieprzyjemności zwłaszcza jeśli osoba trzecia lub klient twierdzi, że uszkodziłeś ich własność. W takiej chwili pomoże Ci ubezpieczenie od odpowiedzialności, które pokryje roszczenia poszkodowanych wynikłe ze szkód materialnych lub uszkodzenia zdrowia. 

bottom of page