top of page

Ładunek (cargo)

Na życzenie ubezpieczamy ładunki w transporcie morskim, lądowym i lotniczym.

 

Ubezpieczenie CARGO zapewnia ochronę przewożonego ładunku od momentu opuszczenia przez niego miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas załadunków, rozładunków i składowania. Podstawowe ubezpieczenie wynikające z OC spedytora lub OC przewoźnika, chronią towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy spedytora lub przewoźnika. Taka forma ubezpieczenia nie zapewnia dostatecznej ochrony, gdyż nie obejmuje wszystkich ryzyk wynikających z tytułu: ryzyk losowych, naturalnych właściwości towaru, kradzieży i napaści, awarii wspólnej, itp.

 

Wartość ubezpieczonego towaru, zgodnie z życzeniem klienta, możemy powiększyć o koszty: transportu, ubezpieczenia, cła, podatku VAT oraz 10% zryczałtowanej marży handlowej. Zapewniamy Państwu zgłoszenie towaru do ubezpieczenia na Państwa życzenie, przy przyjęciu zlecenia spedycyjnego, prowadzenie w imieniu klienta lub pomoc przy prowadzeniu postępowania likwidacyjnego czyli szybką wypłatę odszkodowania.

 

Zgodnie z §10, punkt 10.1. OPWS 2010 spedytor dokonuje ubezpieczenia cargo jedynie wówczas gdy otrzyma wyraźne w tym względzie pisemne zlecenie. Podanie w zleceniu wartości towaru nie oznacza udzielenia spedytorowi zlecenia na zaaranżowanie ubezpieczenia cargo. Warto pamiętać, że zgodnie z §10, punkt 10.2. OPWS 2010, jeśli spedytor oferuje zleceniodawcy ubezpieczenie cargo lub zawiera je w jego imieniu i na jego koszt jest zobowiązany udostępnić warunki ubezpieczenia.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem ładunku, skontaktuj się z naszym biurem.

bottom of page