Można wysłać czek na adres poniżej:

Dept. 77125
Accident Fund Insurance Company of America
P.O. Box 77000
Detroit, MI 48277-0125

-lub-

Zapłacić przez telefon: (866) 206-5851

Karty kredytowe nie są akceptowane!